De werkgroep, die zal bestaan uit elementen van het algemeen directoraat onderwijsinstellingen en het algemeen directoraat schoolbestuur, zal rechtstreeks met scholen samenwerken om concrete behoeftesituaties te beoordelen.

De maatregel werd aangekondigd na de presentatie van een diagnose van de behoeften aan leraren van 2021 tot 2030, door de Universidade Nova de Lisboa, waarin wordt geconcludeerd dat het, als gevolg van het aantal leraren dat naar verwachting de komende jaren met pensioen zal gaan, nodig zal zijn om tegen 2030/2031 in totaal 34.500 vakmensen in dienst te nemen om ervoor te zorgen dat er geen lerarentekort op scholen ontstaat.

Het probleem van het lerarentekort is echter geen futuristisch scenario, het doet zich nu al voor op sommige scholen, met name in de regio's Lissabon en Vale do Tejo en Algarve, en in specifieke vakken zoals informatica, Engels, Portugees en aardrijkskunde, met name in de derde cyclus en het middelbaar onderwijs.

Daarom zal het ministerie van Onderwijs proberen om het probleem te verlichten met de oprichting van de "task-force" om de onvervulde schema's op te lossen, maar de staatssecretaris herinnerde eraan dat de uitvoerende macht sinds 2015 maatregelen heeft genomen om het probleem te verlichten, verwijzend naar wervingsreserves, die nu wekelijks zijn, of de werving van 11.000 leraren in de afgelopen zes jaar.