Volgens een barometer van het Waarnemingscentrum voor crises en alternatieven heeft de vernietiging van de werkgelegenheid vooral jongere en onzekere werknemers getroffen, die er nog niet in geslaagd zijn deze situatie te boven te komen, aangezien de meeste nieuwe banen bestemd waren voor werknemers ouder dan 45 jaar.

Uit een analyse van het observatorium van het Centrum voor Sociale Studies (CES) van de Universiteit van Coimbra, gebaseerd op gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), blijkt dat tijdens de pandemie de vernietiging van de werkgelegenheid gedifferentieerd was naar geslacht (3,4 procent van de werkende mannen en 3,8 procent van de werkende vrouwen), en ook naar leeftijd, aangezien 18,6 procent van de werknemers tot 24 jaar en 7 procent van de werknemers tussen 25 en 34 jaar erdoor van de arbeidsmarkt vervreemd raakten.

Volgens het waarnemingscentrum werden op hun beurt minder werknemers tussen 35 en 44 jaar (4,5 procent) en mensen tussen 45 en 54 jaar (1,2 procent) getroffen door de vernietiging van banen.

Per regio werden de meeste banen vernietigd in het grootstedelijk gebied Lissabon (32,9 procent), in het centrum (28,9 procent), het noorden (19,6 procent) en de Algarve (9,2 procent).

Volgens het document zijn de meeste banen vernietigd in de dienstensector (76,6 procent van het totaal), in de handel (34,6 procent), logies en restaurants (23,5 procent) en bij de overheid (9,9 procent).

De hervatting van de werkgelegenheid begon in het tweede kwartaal van 2020, met de geleidelijke heropening van de activiteit na de eerste algemene lockdown waartoe in maart was besloten om de pandemie in te dammen.

"Over het geheel genomen, en bij vergelijking van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2020 met die voor 2021, was er een netto creatie van 208.900 nieuwe banen, dat wil zeggen, een cijfer dat al hoger is dan dat van het tweede kwartaal van 2019".

Voor deze stijging droeg de werkgelegenheid in loondienst (72,7 procent van het totaal) bij, vooral vaste contracten (80 procent).

De stijging van de werkgelegenheid vanaf het tweede kwartaal van 2020 vond plaats met een meerderheid van vrouwen (51 procent) en met oudere werknemers.

Ongeveer 89 procent van de gecreëerde banen kwam overeen met werknemers ouder dan 45 jaar, terwijl jongeren tot 24 jaar overeenkwamen met 6,7 procent van de nieuwe netto banen en werknemers tussen 25 en 34 jaar met 8,6 procent.

"De banen van jongeren tot 34 jaar die door de pandemie zijn vernietigd, zijn dus nog lang niet vervangen door het herstel", concluderen de onderzoekers.

Deze twee klassen verloren respectievelijk 14 procent en 17,9 procent van hun werkgelegenheid en herstelden zich tegen het derde kwartaal van 2021 met respectievelijk 7 procent en 1,6 procent, "zonder veel voordeel te halen uit het herstel van de werkgelegenheid".

Meer dan de helft van het banenherstel (54 procent) vond plaats in grote bedrijven.

Het grootstedelijk gebied Lissabon is er niet in geslaagd de verloren gegane banen volledig terug te winnen, in tegenstelling tot de regio's Centrum en Noord, waar de werkgelegenheid is toegenomen.

Tot de activiteiten die hun banenverlies volledig hebben goedgemaakt, behoren de verwerkende industrie, vervoer en opslag en de financiële sector.