De prijs van meel is sinds januari met 54% gestegen.

Naar verluidt maken de bakkers zich zorgen over het voortbestaan van de kleine bakkerijen.

Volgens de vereniging die de sector vertegenwoordigt, zijn sinds het begin van 2021 400 banen verloren gegaan.