De werkzaamheden worden uitgevoerd door het gemeentebedrijf Penafiel Verde, in het kader van een met Europese middelen medegefinancierd project dat voorziet in opsporing van en interventie in infrastructuur.

In dit stadium worden, volgens de gemeente in het district Porto, werkzaamheden uitgevoerd in de parochies Rio Mau en Rio de Moinhos, waar de bestaande netwerken oud zijn en grote waterverliezen vertoonden.

Het bedrijf heeft "technologisch geavanceerde" apparatuur aangeschaft voor de montage in 45 meetzones en 22 reduceerventielen, om het netwerk van controlemechanismen te voorzien.

De gegevens van het toezicht op de meet- en controleapparatuur zullen continu worden gekoppeld aan een systeem voor beheer op afstand, waardoor snel kan worden ingegrepen bij ontdekte lekken.

De gemeente benadrukt dat "de uitvoering van dit project de bijdrage van Penafiel aan de vermindering van de hoeveelheid water die in het distributiesysteem verloren gaat, versterkt" en de "kwaliteit en doeltreffendheid van de geleverde dienst" waarborgt.