"We hebben onze bezorgdheid voorgelegd aan het Portugese ministerie van Milieu en we gaan deze aantijgingen ook voorleggen aan de regering van Spanje over een document dat in het buurland in openbare raadpleging is, aangezien het onze nog geen project heeft, en deze strategische milieubeoordeling van het Spaanse plan over de gevolgen voor de Taag in Portugal", zei de woordvoerder van de Beweging voor de Taag, Paulo Constantino, tegen Lusa.

In het document, waartoe Lusa toegang had, beschuldigt proTEJO Spanje ervan "de Portugese Staat te willen bedriegen met valse ecologische stromen in Cedillo, in het hydrologisch plan van de Taag in Spanje voor 2022/2027", na kritiek te hebben geuit op "het gebrek aan uniformiteit in de berekeningsmethoden van ecologische stromen" in het Spaanse plan.

"De voorgestelde ecologische stromingen voor de stuwdam van Cedillo zijn een kopie van de minimale stromingen die zijn voorzien in het Verdrag van Albufeira, die de druk en de gevolgen zullen reproduceren die in de loop der jaren hebben geleid tot de verslechtering van de ecologische toestand van de waterlichamen in de rivier de Taag in Portugal", merkte Constantino op.