Volgens een verklaring die na de vergadering van de ministerraad is vrijgegeven, is een wetsdecreet goedgekeurd dat de verordening inzake de wettelijke rijbevoegdheid wijzigt, "waardoor houders van een rijbewijs van categorie B voertuigen van meer dan 3.500 kg kunnen besturen, op voorwaarde dat ze worden aangedreven door alternatieve brandstoffen".

Tot nu toe stond in de wet dat met categorie B, waaronder lichte voertuigen vallen, voertuigen met een maximumgewicht van niet meer dan 3.500 kilo mochten worden bestuurd. Elektrische voertuigen wegen doorgaans veel meer dan een soortgelijk voertuig dat op fossiele brandstoffen rijdt.

Volgens de regeringsnota voltooit de wijziging de omzetting van richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad, van 18 april 2018.

Volgens de richtlijn moeten de staten, door het gebruik van voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden te vergemakkelijken, om bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en om de luchtkwaliteit te verbeteren, houders van rijbewijzen van categorie B kunnen toestaan om zwaardere voertuigen te besturen.

Voertuigen, zo bepaalt de richtlijn, met een gewicht van meer dan 3.500 kilo, maar niet meer dan 4.250 kilo.