De vereniging wijst erop dat ongevallen met elektrische scooters "een ernstig probleem voor de volksgezondheid" vormen en dat "een val bij 20 km/u zonder helm ernstig hersenletsel en de dood tot gevolg kan hebben".

"Wat denkt u? Bij een ongeval kan alleen een helm een trauma voorkomen", luidt de boodschap op een poster waarmee de petitie wordt aangekondigd, onder een afbeelding van een val.

Volgens gegevens van het National Institute of Medical Emergencies(INEM) waren er in 2022 1.691 scooterongevallen, wat neerkomt op een stijging van 78% ten opzichte van het voorgaande jaar en een gemiddelde van 141 ongevallen per maand.

"Het aantal ernstige slachtoffers van deze ongevallen is ook toegenomen, namelijk (...) slachtoffers die hoofdletsel hebben en degenen die intensieve zorg nodig hebben", aldus de verklaring.


Verwaarloosde veiligheidsnormen

De non-profit vereniging opgericht door ouders, artsen en vrienden van mensen met traumatisch hersenletsel is van mening dat scooters "onbetwistbare voordelen hebben voor het milieu" en "zeer praktisch" zijn voor degenen die in steden wonen, maar merkt op dat "bij het gebruik ervan veel veiligheidsnormen vaak worden verwaarloosd" en vestigt de aandacht op "de economische en sociale gevolgen", zowel voor gezinnen als voor de samenleving van deze letsels.

Volgens de vereniging is de petitie al ondertekend door bijna 550 mensen, waaronder Óscar Gaspar, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid en voorzitter van de Portugese Vereniging van Particuliere Ziekenhuizen (APHP), Rui Pego (radio-omroeper), Carlos Barbosa, voorzitter van de Automóvel Clube de Portugal (ACP), journalisten Margarida Pinto Correia, Sónia Morais Santos en Mafalda Anjos, televisiepresentatrice Júlia Pinheiro, alsook presentatoren en acteurs Diana Chaves, João Paulo Sousa en Miguel Costa.

"Wat met deze petitie wordt gevraagd is heel eenvoudig: de bescherming van het kostbaarste en gevoeligste orgaan dat we hebben: de hersenen", geeft de Novamente aan, die hoopt dat meer ondertekenaars "zich bij de zaak zullen aansluiten".