Zeelieden, vissers, zeilers en dolfijnspotters zijn deze indrukwekkende zeevogel ongetwijfeld al eens tegengekomen. Hij komt 's zomers in grote aantallen voor de Portugese kusten voor, en in kleinere aantallen al in februari en tot in november. In de winter trekken ze verder zuidwaarts in de Atlantische Oceaan, tot aan de kusten van zuidelijk Zuid-Amerika.

Met uitzondering van de jan-van-gent is de Cory's pijlstormvogel de grootste van de gewone zeevogels die in onze wateren voorkomen. Zij worden dikwijls aangetroffen in grote, losse zwermen die vlotten vormen op zee tussen twee voederbezoeken. Bij aanlandige wind kan men honderden dicht bij de kust zien passeren. Hun lome, aan de oppervlakte trekkende vlucht op licht gebogen vleugels en de bijna volledig witte ondervleugels onderscheiden hen van de Grote pijlstormvogel die soms in kleinere aantallen in de zomer en de herfst voorkomt, maar een nauw verwante mediterrane vorm, Scopoli's pijlstormvogel, waarbij het wit op de ondervleugels bijna tot aan de punten reikt, kan ook in het zuiden voorkomen.

Bijna de gehele wereldbevolking van Cory's pijlstormvogel broedt in holen op de Atlantische eilanden van de Azoren, Madeira en de Canarische eilanden, hoewel enkele honderden paren broeden op de Berlengas eilanden voor de Portugese kust. Hun vreemde roep, die 's nachts boven de broedgebieden wordt geuit, heeft de soort de Portugese naam "Cagarros" gegeven en de eilandbewoners van Santa Maria, waar ik een aantal jaren heb gewoond, hebben die bijnaam gekregen. Ik ben dus (bijna) een 'Cagarro'! Elk jaar komen honderden vogels aan de grond op de eilanden, ver weg van de broedplaatsen, en kunnen niet meer opstijgen. Deze worden opgevangen en weer vrijgelaten in zee.

Cory's pijlstormvogels voeden zich bijna uitsluitend met kleine visjes, die zij vooral vangen door ondiep te duiken. Onderwaterfotografie heeft aangetoond dat ze hun lange vleugels zeer goed gebruiken onder het wateroppervlak om hun prooi te achtervolgen. Wanneer ze weer boven water komen, moeten ze op hun hoede zijn voor de parasiterende Great Skuas (Grote Jagers) die groepen Cory's volgen en hen dwingen hun vangst te lozen.

De verscheidenheid aan zeevogels voor de Portugese kusten neemt dramatisch toe als gevolg van de opwarming van de aarde en de daardoor veroorzaakte extremere weersomstandigheden. Het was bekend dat "Golfstroommigranten" uit het Caribisch gebied de Azoren bereikten, maar zowel deze als verschillende soorten uit het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan, waaronder albatrossen, bereiken nu regelmatig de wateren van het vasteland.