Het verslag van het Instituut voor het behoud van de natuur en de bossen (ICNF) had betrekking op de populaties van de Iberische keizerarend, de steenarend en de havikarend in de Alentejo.

Volgens het rapport vertoont de Iberische keizerarend een positieve groeitrend en is de populatie in de afgelopen drie jaar met 60% toegenomen (van 13 tot 20 paren) en heeft hij in Portugal een beschermingsstatus die wordt beoordeeld als "ernstig bedreigd". In de jaren tachtig stopte hij met nestelen in Portugal en werd hij beschouwd als uitgestorven als broedende soort, maar vanaf 2003 is hij weer in het land gaan broeden.

Wat de steenarend betreft, wordt op basis van de gegevens van 2002 en 2004 aangenomen dat de populatie van deze soort stabiel is (negen paren in die jaren en 10 paren in 2020). Het is de grootste arend van het Iberisch schiereiland en heeft een als "bedreigd" omschreven beschermingsstatus.

De havikarend vertoont een zeer positieve groeitrend, met een toename van 140% in de laatste 15 jaar (27 paren in 2005 en 65 paren in 2020), en heeft een instandhoudingsstatus die als "bedreigd" wordt aangemerkt.