Augusto Santos Silva voegde eraan toe dat dit de vaccins zijn die reeds zijn geleverd en dat de regering zich ertoe heeft verbonden "tot begin volgend jaar" meer dan zes miljoen vaccins te leveren.

De minister herinnerde eraan dat Portugal vanaf het begin van het vaccinatieproces in het land een multilateraal en bilateraal samenwerkingsprogramma in praktijk heeft gebracht dat gericht is op het doneren en ondersteunen van de toediening van vaccins tegen covid-19.

De vaccins worden gedoneerd via het COVAX-programma, een mechanisme dat door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt bevorderd om een billijke verdeling van de vaccins te waarborgen, alsook via bilaterale samenwerking, legde hij uit.

"Op dit moment zijn er al 3,7 miljoen vaccins door Portugal gedoneerd. Van deze 3,7 miljoen zijn er drie miljoen gedoneerd aan Portugees sprekende Afrikaanse landen. Dit is een zeer grote inspanning", zei het hoofd van de diplomatie Portugees.

Santos Silva herinnerde eraan dat de regering in mei had toegezegd 5 % van de ontvangen vaccins te doneren, wat toen neerkwam op ongeveer een miljoen vaccins, en herinnerde eraan dat de premier in juli had aangekondigd dat dit bedrag zou worden verdrievoudigd.