Volgens een resolutie van de Raad van Ministers bedraagt het maximumbedrag dat in het kader van het programma-contract met Parque Escolar voor de komende drie jaar is toegewezen 297.123.446 euro.

De herziening van het programma voor de modernisering van het Parque Escolar voorziet in een maximumbedrag aan uitgaven voor elk jaar: 95,5 miljoen euro in 2022, 99,5 miljoen in 2023 en 102 miljoen in 2024.

Het programmacontract tussen de staat en Parque Escolar, een onderneming die is opgericht om het programma van renovatie- en moderniseringswerken voor middelbare schoolgebouwen te beheren, werd in 2009 ondertekend en wordt nu voor de vierde keer herzien.

In de resolutie is ook bepaald dat "de financiële lasten die uit deze resolutie voortvloeien, worden gedekt door bedragen die in de begroting van de respectieve scholen moeten worden opgenomen".