"Het Openbaar Ministerie heeft op 17 januari een aanklacht ingediend, voor berechting in een gewone procedure en door een enkelvoudige rechtbank, tegen de verdachte, een arts in het ziekenhuiscentrum van Setúbal, voor het misdrijf van doodslag door nalatigheid," leest een notitie die op de website van het district Setúbal is geplaatst.

Volgens de nota "hebben de feiten zich voorgedaan op 6 februari 2018, op de spoeddienst verloskunde en houden zij verband met de bevalling van een dode foetus".

Zoals destijds gemeld door TVI, werd een 30 weken zwangere vrouw met weeën opgenomen in de spoedeisende hulp van het Sint-Bernardusziekenhuis, en uit de tests die op dat moment werden uitgevoerd, bleek dat de foetus in nood was en de zwangere vrouw "met een hoge bloeddruk en met een aanzienlijke hoeveelheid eiwit in de urine".

In deze omstandigheden concludeerden de artsen dat zij de bevalling zouden moeten doorzetten, maar dat gebeurde pas drie uur later.

In verklaringen aan TVI verklaarden de ouders dat "er tekortkomingen waren", zodat zij besloten een klacht in te dienen bij de rechtbank.