Op 30 januari zullen de kiezers de parlementsleden kiezen die hen nog eens vier jaar zullen vertegenwoordigen. Deze verkiezingen, waaraan alleen Portugese burgers boven de 18 mogen deelnemen, vinden vroeger plaats dan verwacht, nadat de vorige regering onder leiding van António Costa van de PS de staatsbegroting voor 2022 niet had goedgekeurd, waardoor een "politieke crisis" ontstond die vervroegde verkiezingen noodzakelijk maakte.

Ondanks de vele verschillen tussen deze partijen, zijn er verschillende punten waarop de voorstellen overeenkomen, namelijk met betrekking tot belastingen, het belang van geestelijke gezondheid en de waarde van de Nationale Gezondheidszorg (SNS) en onderwijs.

Socialistische Partij

De PS, die in 1973 werd opgericht, is een van de belangrijkste partijen in Portugal. Momenteel is zij de belangrijkste partij in het parlement en dus ook in de regering, met António Costa als premier. Het is een centrum-linkse partij met progressieve, keynesiaanse, pro-Europese en sociaal-democratische ideologieën. In wezen is het een gematigd linkse partij.

Dit jaar is de PS-campagne, vanwege de politieke crisis, gericht op het bevorderen van politieke stabiliteit, waarbij wordt gepleit voor een absolute meerderheid in het parlement.

Voor de komende verkiezingen verdedigt de socialistische partij de oprichting van gratis kleuterscholen tot 2024 en het verhogen, met 25 procent ten opzichte van 2017, van het aantal exporterende bedrijven tot een volume van 53 procent van het bbp in 2030 en het blijven inzetten op hernieuwbare energiebronnen bij de elektriciteitsproductie.

Wat de arbeidsregels betreft, wil de PS het minimumloon optrekken tot 900 euro en een debat op gang brengen over een vierdaagse werkweek en over hybride arbeidsmodellen.

Om de kosten die voortvloeien uit de verhoging van het minimumloon te compenseren, wil de PS een adequaat fiscaal kader voor bedrijven creëren dat "naast het scheppen van netto werkgelegenheid, een consistent loonbeleid in termen van inkomen garandeert, gericht op het waarderen van de middelen".

Sociaal-Democratische Partij

De PSD, opgericht in 1974, is een centrum-rechtse partij, met conservatieve en liberale economische standpunten onder leiding van Rui Rio. Deze partij is, naast de PS, een van de belangrijkste partijen in Portugal.

Zij richten hun campagne op belastingverlaging, met name voor bedrijven via het tarief van de vennootschapsbelasting (IRC) van 21 naar 17 procent. Daarnaast willen ze ook een btw-verlaging in restaurants tussen juli 2022 en december 2023 promoten om hen te helpen herstellen van de economische gevolgen van de pandemie.

Op het gebied van gezondheid willen zij voor elk gezin een arts garanderen, het netwerk voor palliatieve en continue zorg versterken, een programma uitvoeren om afhankelijke ouderen te ondersteunen en het belang van formele en informele zorgverleners erkennen. Wat het milieu betreft, zijn zij van plan de groene ruimten in stedelijke gebieden uit te breiden en de biodiversiteit te beschermen.

Bloco de Esquerda

Het Bloco de Esquerda (BE), wat in het Nederlands Links Blok betekent, wordt geleid door Catarina Martins, die een manifest presenteert waarin wordt voorgesteld legale immigranten in Portugal toe te staan bij parlementsverkiezingen te stemmen. Deze partij identificeert zich met ideologieën als: Democratisch Socialisme; Progressivisme; Feminisme; Ecosocialisme; Sociaal-democratie; Antiracisme en Internationalisme.

Hoewel BE nooit in de regering heeft gezeten, is zij een oppositiekracht geworden die verschillende controversiële kwesties op tafel heeft gebracht met betrekking tot LGBT-rechten, vrouwenrechten, euthanasie, medisch geassisteerde voortplanting, legalisering van cannabis, enzovoort.

Bovendien regeerden zij vier jaar lang met de PS en de communistische partij in een coalitie die de levensvatbaarheid van opeenvolgende staatsbegrotingen mogelijk maakte - deze coalitie werd bekend als "gerigonça".

Tot hun manifestvoorstellen behoren: verbetering van de spoorwegen tussen Lissabon en Porto, verlaging van de prijzen van het busvervoer, een verbod op auto's in de grootstedelijke gebieden van Lissabon en Porto en het einde van de onroerendgoedfondsen. Daarnaast hopen zij ouderen te beschermen tegen huisuitzetting en de toegang tot de rechter te bevorderen, onzekerheid op de arbeidsmarkt te bestrijden en de BTW op elektriciteit en aardgas te verlagen, naast vele andere sociale voorstellen.

CDS-PP

Deze in 1974 opgerichte partij wordt geleid door Francisco Rodrigues dos Santos en was van oudsher (vóór Chega en Iniciativa Liberal) de meest rechtse partij in het parlement.

Deze partij presenteert doorgaans conservatievere voorstellen dan de PSD. Bovendien is CDS-PP een anti-abortus en anti-euthanasie partij. Ook willen zij de straffen verhogen voor verschillende misdrijven zoals brandstichting, misdrijven tegen politieagenten en misdrijven begaan door politici.

Voor de komende verkiezingen willen zij de vrije toegang tot geneesmiddelen voor ouderen bevorderen en de SNS (Nationale Gezondheidsdienst) voorzien van diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en tandheelkunde. Bovendien willen zij de TAP privatiseren en de vervoersbelastingen verlagen, de vennootschapsbelasting (IRC) verlagen en alle belastingen op de aankoop van een eerste woning afschaffen.

CDU

De democratische eenheidscoalitie is een coalitie tussen "Os Verdes", wat "De Groenen" betekent (een milieupartij) en de Portugese communistische partij, die altijd samen aan verkiezingen deelnemen. Deze partij is de oudste van Portugal en momenteel is Jerónimo de Sousa haar woordvoerder. Zij maakte ook deel uit van de politieke coalitie tussen CDU, BE en PS, die tussen 2015 en 2019 "geringonça" werd genoemd. Hun ideologieën zijn gebaseerd op marxisme-leninisme, communisme, socialisme, proletarisch internationalisme, antifascisme, antiracisme, anti-xenofobie en antikapitalisme.

Een van de hoofdthema's voor deze komende verkiezingen voor deze partij is gezondheid. In die zin willen zij het aantal gezondheidswerkers verhogen om meer onderzoeken, consulten en operaties te garanderen en huisartsen en verpleegsters voor iedereen te garanderen en de aankoop van medische apparatuur te versnellen. Zij willen gratis onderwijs op universiteiten en kleuterscholen bevorderen. Bovendien willen zij de cultuur ondersteunen en kleine boekhandels helpen.

Op het gebied van de werkgelegenheid wordt onder meer voorgesteld de werkweek te verkorten tot 35 uur per week en de vakantie te verlengen tot 25 dagen. Voor het milieu willen ze gratis openbaar vervoer en de goedkeuring van een nationaal energieplan dat gericht is op een duurzaam gebruik van energie. Daarnaast willen ze sociale woningbouw en energie-efficiëntie bevorderen.

PAN

People-Animals-Nature (PAN), opgericht in 2009, heeft momenteel vier parlementsleden. De partij behaalde haar eerste parlementaire vertegenwoordiging bij de verkiezingen van 2015 door kwesties aan te pakken die niet door de traditionele partijen waren opgepakt, zoals het welzijn van dieren en de bescherming van het milieu en de mensenrechten.

De PAN-partij is een progressieve, ecofeministische, dier- en milieubewuste partij die strijdt tegen dierenmishandeling, en wordt noch van rechts, noch van links geïdentificeerd.

Op het gebied van belastingen streeft PAN naar een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 17 procent in 2026. Op het gebied van gezondheid benadrukt de partij dat het essentieel is om de SNS te versterken en haar professionals te waarderen, en geeft toe dat de private en publieke gezondheidszorg samen kunnen werken wanneer dat nuttig is. De PAN benadrukt ook het belang van het garanderen van gelijke toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen, "door gratis vervoer" en de integratie van alternatieve therapieën in de gezondheidsstructuren.

CHEGA

CHEGA werd in 2019 opgericht door André Ventura - de huidige leider - en is een extreem-rechtse, nationalistische en sociaal-conservatieve partij die pleit voor een vermindering van de staatsbemoeienis met de economie. De partij roept op tot minder inmenging van de staat in de economie, het verminderen van de uitkeringen van degenen "die niet willen werken en afhankelijk zijn van sociale uitkeringen". Ze steunen levenslange gevangenisstraf voor moordenaars en chemische castratie voor kindermisbruikers en zijn tegen abortus en euthanasie.

CHEGA wil de jacht en het stierenvechten erkennen als relevante traditionele activiteiten en het gezin waarderen als de kernpijler van de samenleving, waarbij de sociale moraal wordt verdedigd.

Bovendien wil zij de belastingen verlagen, met name de IRC en wil zij een vlaktaks invoeren in de IRS (persoonlijke inkomstenbelasting). Op het gebied van huisvesting willen zij huisvesting vergemakkelijken door de vergunning voor het bouwen van huizen op het platteland te vergemakkelijken.

Ook willen ze elke wet herroepen die een minderheid wil beschermen, ten nadele van de meerderheid, en het particuliere pensioenspaarsysteem verdedigen.

Iniciativa Liberal

Deze recente partij, opgericht in 2017, onder leiding van João Cotrim Figueiredo, is de eerste liberale politieke kracht in Portugal. Het land kent geen liberale cultuur in de politiek, waardoor deze politieke visie nieuw is in het land. Zij propageren respect voor de vrijheid van de mensen, niet alleen in economische zaken, maar ook in politieke en sociale kwesties. Wat hen onderscheidt van andere rechtse partijen is dat zij vaak stemmen voor omstreden zaken als euthanasie en abortus, enz.

In deze campagne richt de partij zich op economische groei, belastingverlaging en steun voor een vlakke inkomstenbelasting. Deze partij gelooft ook in een systeem van leningen om universiteitsstudenten te steunen, in plaats van het huidige beurzenstelsel dat in Portugal bestaat, omdat zij sociale uitkeringen in de meeste gevallen afwijzen.

Wat huisvesting betreft, komen zij op voor een verlaging van de BTW op de bouw van onroerend goed voor huisvesting tot 6 procent, de afschaffing van sommige belastingen op de aankoop van een eigen woning en de verlaging van het belastingtarief op huurwoningen tot 15 procent. Zij verdedigen ook de privatisering van overheidsbedrijven zoals de luchtvaartmaatschappij TAP en radio en omroep RTP.

Livre

De partij, waarvan de naam in het Engels vrijheid betekent, is een recente partij, opgericht in 2014. Livre is een ecosocialistische politieke partij met principes als: universalisme, vrijheid, solidariteit, socialisme, ecologie en Europeanisme, die in 2019 haar eerste parlementszetel kreeg.

Een van de belangrijkste punten uit het manifest van deze partij is het Universeel Basisinkomen, waarbij elke volwassen burger een vast bedrag zou ontvangen - het doel is om armoede uit te bannen.

Naast het verhogen van het nationale minimumloon tot 1.000 euro en het ondersteunen van werk op afstand door de mogelijkheid te bieden om het recht om op afstand te werken uit te breiden naar mensen met kinderen jonger dan 12 jaar, zwangere werknemers, werknemers met gezondheidsproblemen of verzorgers, wil deze partij microbedrijven ondersteunen.

Livre pleit ook voor een Green New Deal voor Portugal - een ecologisch verantwoord investeringsplan voor de middellange termijn (via het nieuwe communautaire bestek - Portugal 2030).

Wat dierenwelzijn betreft, willen ze de btw op dierenartsen en dierenvoeding verlagen van 23 procent naar zes procent en stierengevechten in Portugal verbieden. Livre is voorstander van legalisering van cannabisgebruik en wil de SNS versterken.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins