Vanaf nu, in 2022, zal de Zweedse belastingdienst inkomstenbelasting kunnen heffen van gepensioneerden die een door Zweden betaald pensioen ontvangen en in Portugal wonen.

In een bericht dat op 1 februari 2022 in de Diário da República is gepubliceerd, bevestigt het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken dat Zweden op 16 juni 2021 heeft meegedeeld dat het de bilaterale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting en belastingontduiking op het gebied van de inkomstenbelasting, die op 29 augustus 2002 in Helsinborg is ondertekend, heeft opgezegd.

Het Zweedse parlement stemde voor de opzegging van het belastingverdrag dat het vorig jaar met Portugal had gesloten. Het belastingverdrag liep op 31 december 2021 af, wat betekent dat Zweden vanaf 1 januari 2022 belasting kan heffen op pensioenen die door Zweden aan ingezetenen van Portugal worden uitbetaald.

De Zweedse regering heeft het voorstel naar het parlement van het land gezonden, met de bedoeling de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Portugal op te zeggen, en de Portugese regering is van deze stap op de hoogte gesteld. Aan de oorsprong van dit wetsvoorstel van de Zweedse regering ligt het feit dat Portugal tot nu toe het protocol van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting, die de twee landen in mei 2019 hebben ondertekend, niet heeft geratificeerd.

"We hebben lang gewacht. We hebben een overeenkomst gesloten in 2019. We hebben twee jaar gewacht en ons geduld is op", verklaarde Magdalena Andersson, toenmalig minister van Financiën, in een interview met de krant Público.