Ontevreden over de belastingvrijstelling voor gepensioneerden via de belastingregeling voor niet-ingezetenen (RNH), heeft Zweden Portugal verzocht om een herzien verdrag ter voorkoming van dubbele belasting te ratificeren, wat Portugal niet heeft gedaan, waardoor de overeenkomst is beëindigd.