Het biosfeerreservaat beslaat 135 hectare land aan de kuststrook van de parochie Quarteira, en wordt doorkruist door twee beekjes - de beek Fonte Santa of Almargem en de beek Carcavai.

"Het is een van de belangrijke wetlands in de Algarve en wat de biodiversiteit betreft, telt het 214 soorten autochtone flora, negen natuurlijke habitats, 235 soorten fauna, 137 soorten avifauna, waarvan er 26 bedreigd zijn, en 94 verschillende soorten insecten", aldus een nota die naar The Portugal News is gestuurd.

Deze classificatie zal "van essentieel belang zijn voor het vaststellen van specifieke maatregelen met betrekking tot het klimaat, met name wat betreft de bescherming van de biodiversiteit", benadrukten de raadsleden in dezelfde nota.

Vervolgens zal het document worden voorgelegd aan de openbare beoordeling, die de burgers in staat zal stellen een aantal suggesties te doen voor het beschermde gebied. Tegelijkertijd begint een andere procedure voor de uitwerking van de beheersverordening voor het plaatselijke natuurreservaat van Foz do Almargem en Trafal.

Bovendien "zal deze classificatie de bescherming en valorisatie van de natuurlijke hulpbronnen en de natuurlijke ecosystemen mogelijk maken, waarbij de plaatselijke biodiversiteit wordt gevrijwaard en het landschap en de culturele en sociale rijkdommen worden behouden", aldus het gemeentebestuur.

Volgens de raad: "De doelstellingen van dit natuurreservaat zijn dus het verbeteren van de kennis over dit gebied, gericht op het behoud en herstel van ecosystemen; bevordering van natuurlijke en culturele rijkdommen, ondersteuning van educatieve en wetenschappelijke praktijken die leiden tot milieueducatie; het toezicht op soorten en habitats en op hydrologische, biofysische, klimatologische, geologische, ecologische en sociaal-economische processen; de bevordering van ruimtelijke ordening en een duurzaam gebruik van het gebied op het gebied van toerisme, sport en recreatie; of zelfs de stimulering van de economie en de ontwikkeling van de regio, op een evenwichtige en duurzame manier, waarbij de plaatselijke gemeenschappen zoveel mogelijk worden geholpen".