Het officiële bureau voor de statistiek van de EU bevestigt de snelle raming die aan het begin van de maand werd bekendgemaakt en die reeds wees op een recordinflatie in de eenheidsmunt met 5,1% in januari, het hoogste cijfer sinds het begin van de reeks in 1997, in tegenstelling tot het cijfer van 0,9% dat een jaar eerder, in januari 2021, werd opgetekend en 5,0% in december van het afgelopen jaar.

In de 27 lidstaten van de Unie is het inflatiecijfer van 5,6% op jaarbasis in de eerste maand van het jaar eveneens een nieuw maximum, in vergelijking met de 1,2% die een jaar eerder werd opgetekend, en 5,3% in december 2021.

Eurostat wijst erop dat de laagste jaarcijfers in januari werden waargenomen in Frankrijk (3,3%), Portugal (3,4%) en Zweden (3,9%), terwijl de hoogste werden opgetekend in Litouwen (12,3%), Estland (11,0%) en Tsjechië (8,8%).

De opwaartse trend van de prijzen heeft zich sinds de tweede helft van 2021 doorgezet onder impuls van de energiesector, waar het inflatiecijfer in januari met 2,80 procentpunt is gestegen.

In haar macro-economische winterprognoses, die op 10 februari zijn gepubliceerd, heeft de Europese Commissie de inflatie voor Portugal met 0,6 procentpunt opwaarts herzien tot 2,3% dit jaar, maar lager dan de 3,5% die voor de eurozone wordt voorspeld.

Volgens de tussentijdse winterprognoses zal de inflatie in Portugal naar verwachting stijgen van 0,9% in 2021 tot 2,3% dit jaar, alvorens te matigen tot 1,3%.

Deze gegevens steken schril af bij de prognoses voor de eurozone, waar het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap dit jaar een piek van 3,5% voorspelt, om vervolgens terug te lopen tot 1,7% in 2023.