EU:s officiella statistikbyrå bekräftar den snabba uppskattning som offentliggjordes i början av månaden, som redan pekade på en rekordhög inflationstakt i det gemensamma valutaområdet i januari, 5,1 %, den högsta sedan seriens början 1997, vilket står i kontrast till den inflationstakt på 0,9 % som noterades ett år tidigare, i januari 2021, och 5,0 % i december förra året.

I unionens 27 medlemsstater är inflationen på årsbasis på 5,6 % under årets första månad också en ny högsta nivå, vilket kan jämföras med den inflation på 1,2 % som observerades ett år tidigare och 5,3 % i december 2021.

Eurostat påpekar att de lägsta årstakterna i januari observerades i Frankrike (3,3 %), Portugal (3,4 %) och Sverige (3,9 %), medan de högsta noterades i Litauen (12,3 %), Estland (11,0 %) och Tjeckien (8,8 %).

Den uppåtgående pristrenden har fortsatt sedan andra halvåret 2021, drivet av energisektorn, där inflationstakten steg med 2,80 procentenheter i januari.

I sina makroekonomiska vinterprognoser, som offentliggjordes den 10 februari, reviderade Europeiska kommissionen upp inflationstakten för Portugal med 0,6 procentenheter till 2,3 % i år, men under prognosen på 3,5 % för euroområdet.

Enligt de preliminära vinterprognoserna förväntas inflationstakten i Portugal stiga från 0,9 % år 2021 till 2,3 % i år, för att sedan dämpas till 1,3 %.

Dessa uppgifter kan jämföras med prognoserna för euroområdet, där gemenskapens verkställande organ räknar med en topp på 3,5 % i år för att sedan sjunka till 1,7 % 2023.