Momenteel wordt de uitwisseling van verblijf voor investeringen aanvaard in 12 landen van de Europese Unie (EU), zoals het geval is voor Portugal, maar het programma van het gouden visum zou in twijfel kunnen worden getrokken.

Volgens idealista zal in het Europees Parlement een resolutie ter stemming worden gebracht waarin wordt voorgesteld de regeling inzake gouden visa voor alle lidstaten geleidelijk af te schaffen. Het idee is om de regels voor het toekennen van deze verblijfsvergunningen via investeringen aan te scherpen en te standaardiseren om zo corruptie en belastingontduiking tegen te gaan.

Het initiatief was al in behandeling in het Europees Parlement, op 15 februari 2022. Op die dag werd de tekst goedgekeurd - met 61 stemmen voor, 3 tegen en 5 onthoudingen - waarin een plan wordt gepresenteerd met het oog op het "verbod op gouden visa" in de EU en wordt gezinspeeld op "nieuwe regels voor de toekenning van gouden visa", die naar verwachting strenger zullen zijn.

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Volgens het door het Europees Parlement gepubliceerde persbericht eisen de Europarlementariërs de volgende veranderingen in de regeling voor gouden visa:

- Strenge achtergrondcontroles (inclusief familieleden en geldbronnen), verplichte verificatie aan de hand van EU-systemen voor justitie en binnenlandse zaken en verificatieprocedures in derde landen;

- Verplichte rapportage aan de lidstaten;

- Minimum verblijfsvereisten "ter plaatse" voor aanvragers en actieve betrokkenheid, met toegevoegde waarde en bijdrage aan de economie (aan uw investeringen).

Daarnaast voorzien de EP-leden ook in een "kennisgevings- en raadplegings"-regeling om andere lidstaten in staat te stellen zich te verzetten tegen de toekenning van een gouden visum.

De ontwerpresolutie bepaalt ook dat de uitwisseling van verblijfsvergunningen voor investeringen (ARI) zal gaan werken volgens een systeem van maximumquota, die geleidelijk moeten worden verminderd tot ze in 2025 nul zijn, schrijft Jornal de Notícias. En in dat geval zouden investeringen in onder meer onroerend goed, beleggingsfondsen en staatsobligaties "beperkt moeten worden tot een klein deel van het geïnvesteerde bedrag. Anderzijds zal de winst van elk land ook worden gedeeld met de andere landen in een "aanzienlijk percentage" dat nog moet worden vastgesteld, aldus dezelfde krant.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, gaat het naar de Europese Commissie die hierover een besluit zal nemen: de maatregelen goedkeuren of verwerpen. En als het voorstel wordt aanvaard, zal elke lidstaat de nieuwe maatregelen moeten aanpassen aan zijn nationale wetgeving.