Recente ontwikkelingen hebben echter veranderingen voorgesteld die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op vermogensbeheerstrategieën en beleggingsmogelijkheden.


Voorgestelde wijzigingen en hun betekenis

De Portugese Socialistische Partij (PS) heeft een voorstel ingediend om het wetsvoorstel Mais Habitação (Meer Huisvesting) te wijzigen, met als doel het Gouden Visum-programma open te houden met bepaalde wijzigingen. Een van de belangrijkste wijzigingen is het schrappen van investeringen in onroerend goed en kapitaalinvesteringen via deposito's en soortgelijke instrumenten als opties die in aanmerking komen voor het gouden visum.

Het belang van het schrappen van onroerend goed als beleggingsmogelijkheid is tweeledig. Ten eerste wordt de bezorgdheid over de stijgende huizenprijzen en hun impact op de lokale gemeenschappen aangepakt. Door de afhankelijkheid van beleggingen in onroerend goed te verminderen, wil de regering een duurzamere ontwikkeling bevorderen en speculatieve praktijken voorkomen die de problemen rond betaalbaarheid van huisvesting kunnen verergeren.

Ten tweede heeft deze verandering directe gevolgen voor vermogensbeheerstrategieën. Vermogensbeheerders die voorheen vertrouwden op beleggingen in onroerend goed om klanten te helpen een verblijfsvergunning te krijgen, zullen hun aanpak moeten heroverwegen. Alternatieve beleggingsmogelijkheden moeten worden onderzocht om ervoor te zorgen dat klanten nog steeds kunnen voldoen aan de herziene criteria van het programma en hun residentie in Portugal veilig kunnen stellen.


Verschuiving in beleggingsmogelijkheden

Het herziene voorstel stelt alternatieve investeringsmogelijkheden voor die in aanmerking blijven komen voor het Gouden Visum-programma. Deze opties omvatten het creëren van banen (met of zonder de oprichting van een bedrijf) voor minimaal 10 banen, investeringen in wetenschappelijke of culturele gebieden, durfkapitaalfondsen en zakelijke ondernemingen die banen behouden of creëren.

Vermogensbeheerders zullen hun strategieën moeten aanpassen aan deze herziene investeringsopties. Het creëren van banen wordt een belangrijk aandachtspunt, omdat klanten kunnen investeren in bedrijven die werkgelegenheid creëren. Vermogensbeheerders kunnen hun klanten begeleiden naar sectoren met groeipotentieel en hen helpen bij het identificeren van levensvatbare mogelijkheden voor het creëren van banen die voldoen aan de eisen van het programma.

Investeringen in wetenschappelijke of culturele gebieden bieden een opwindende weg voor vermogensbeheerders en hun cliënten. Het kan gaan om investeringen in onderzoeksinstellingen, innovatiecentra, kunstorganisaties of cultureel erfgoed. Vermogensbeheerders kunnen klanten helpen bij deze unieke investeringsmogelijkheden, waarbij ze ervoor zorgen dat de richtlijnen van het programma worden nageleefd en tegelijkertijd de wetenschappelijke en culturele vooruitgang ondersteunen.

Durfkapitaalfondsen bieden een andere veelbelovende investeringsmogelijkheid. Vermogensbeheerders kunnen partnerschappen met gerenommeerde durfkapitaalfondsen onderzoeken om investeringsmogelijkheden te identificeren die in overeenstemming zijn met de herziene criteria van het Gouden Visa-programma. Op deze manier kunnen klanten innovatie, ondernemerschap en de groei van startende ondernemingen in Portugal ondersteunen.

Zakelijke ondernemingen die banen behouden of creëren blijven een haalbare optie voor klanten die via investeringen in Portugal willen verblijven. Vermogensbeheerders kunnen helpen bij het evalueren van bestaande bedrijven of het opzetten van nieuwe bedrijven die voldoen aan de eisen van het programma. Door het scheppen van banen te ondersteunen, kunnen cliënten bijdragen aan de economische groei en ontwikkeling van Portugal en tegelijkertijd voldoen aan de criteria van het Gouden Visum-programma.


Impact op vermogensbeheerstrategieën

De voorgestelde wijzigingen brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor vermogensbeheerders. Ze zullen de aanstaande stemming over de voorgestelde wijzigingen nauwlettend moeten volgen, omdat de uitkomst het beleggingslandschap zal bepalen en de levensvatbaarheid van verschillende vermogensbeheerstrategieën in Portugal zal bepalen.

Voor vermogensbeheerders met klanten die hun Gouden Visum al hebben ingediend voordat de nieuwe wet van kracht wordt, biedt de zekerheid dat de voorwaarden van het programma blijven zoals ze waren op het moment van indiening stabiliteit en continuïteit in de financiële planning. Het vereist echter ook een grondige herziening van beleggingsportefeuilles, omdat het schrappen van onroerend goed als een in aanmerking komende optie diversificatie naar andere beleggingscategorieën of beleggingsvehikels kan vereisen.

Vermogensbeheerders moeten een uitgebreide analyse uitvoeren van de beleggingsportefeuilles van hun klanten en alternatieve beleggingsmogelijkheden identificeren die voldoen aan de criteria van het herziene programma. Dit kan betekenen dat investeringen in sectoren zoals het creëren van banen, wetenschappelijk onderzoek, culturele inspanningen en durfkapitaal moeten worden onderzocht. Door hun beleggingsportefeuilles te diversifiëren, kunnen vermogensbeheerders hun klanten helpen zich aan te passen aan de nieuwe vereisten, terwijl ze potentiële risico's beperken en profiteren van nieuwe kansen.

Vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in grensoverschrijdende vermogensplanning en internationale beleggingsstrategieën zullen bovendien de impact van de voorgestelde wijzigingen op de wereldwijde vermogensbeheerstrategieën van hun klanten moeten analyseren. Deze evaluatie zal ervoor zorgen dat het herziene Gouden Visa-programma in lijn is met de algemene financiële doelstellingen van hun cliënten en de plannen voor vermogensbehoud op lange termijn.


Slotopmerkingen

De mogelijke wijzigingen in het Portugese Gouden Visa-programma weerspiegelen een verschuiving in de prioriteiten naar het creëren van banen, wetenschappelijke en culturele vooruitgang en investeringen in durfkapitaal. Hoewel het schrappen van investeringen in onroerend goed een uitdaging kan vormen voor vermogensbeheerders en hun klanten, opent het ook nieuwe mogelijkheden voor het verkennen van alternatieve investeringsmogelijkheden in lijn met de herziene criteria van het programma.

Vermogensbeheerders moeten op de hoogte blijven van de voortgang van de voorgestelde wijzigingen en bereid zijn om hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Door het veranderende financiële landschap nauwlettend in de gaten te houden en hun klanten te begeleiden bij mogelijke aanpassingen in beleggingsbenaderingen, kunnen vermogensbeheerders de wijzigingen in het Gouden Visa-programma op de voet volgen en effectieve vermogensbeheeroplossingen blijven bieden voor het verblijf en de financiële doelen van hun klanten.

Bel voor meer informatie met Blacktower Financial Management: +351 725 566 190.