"Wat de reis naar Roemenië [van de Portugese soldaten] betreft, is het voorbereidingsproces momenteel aan de gang, er zijn reeds Portugese soldaten in Roemenië om met de Roemeense soldaten samen te werken, logistieke kwesties te regelen, en het gezelschap [van 174 soldaten] zal in de komende weken, eind maart, begin april, afreizen", verklaarde João Gomes Cravinho.

Deze soldaten, zo benadrukte de minister, "zullen in het zuiden van Roemenië worden gestationeerd en zijn dus niet onmiddellijk dicht bij de grens met Oekraïne", maar zij spelen wel "een zeer belangrijke rol bij de versterking van de afschrikkingscapaciteit van de NAVO".

Gevraagd naar de meningen die hij tijdens deze bijeenkomst van afgevaardigden heeft gehoord, zei Gomes Cravinho dat hij "een grote steun, een grote convergentie, van links tot rechts voelde rond wat het standpunt van de regering is geweest" in de context van het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

"Twee uur lang heb ik geen enkele kritiek gekregen op de standpunten die de Portugese regering heeft ingenomen. Het is zeer bevredigend te weten dat in een democratisch land zo divers als het onze, we eensgezind weten te zijn wanneer essentiële kwesties op het spel staan," zei hij.