"In januari 2022 lieten de uitvoer en de invoer van goederen nominale jaar-op-jaar veranderingen zien van respectievelijk +22,2% en +37,5% (+24,1% en +35,1%, in dezelfde volgorde, in december 2021)", aldus de INE-statistieken van de internationale handel.

In vergelijking met januari 2020, de periode vóór de pandemie, is de uitvoer met 9,7% en de invoer met 13,3% gestegen.

Wanneer brandstoffen en smeermiddelen buiten beschouwing worden gelaten, zijn de uitvoer en de invoer met respectievelijk 19,5% en 29,9% gestegen (+24,1% en +28,8%, in dezelfde volgorde, in december 2021).