"I januari 2022 uppvisade exporten och importen av varor nominella årsförändringar på +22,2 % respektive +37,5 % (+24,1 % respektive +35,1 %, i samma ordning, i december 2021)", enligt INE:s statistik över internationell handel.

Jämfört med januari 2020, perioden före pandemin, ökade exporten med 9,7 % och importen med 13,3 %.

Om man bortser från bränslen och smörjmedel ökade exporten och importen med 19,5 % respektive 29,9 % (+24,1 % och +28,8 %, i samma ordning, i december 2021).