Jongeren nemen "systematisch minder deel" aan "conventionele" modaliteiten, zoals verkiezingen of partijbijeenkomsten, concludeerde de studie "The Political Participation of Youth in Portugal", die werd gepresenteerd op de Calouste Gulbenkian Stichting, in Lissabon.

Zij hebben echter een "bijzonder prominente en onderscheidende rol" in online politieke participatie, namelijk in termen van politieke discussie op sociale netwerken, evenals burgerparticipatie, via demonstraties, ondertekening van petities, fondsenwerving of het boycotten van "bepaalde producten om politieke redenen" of tegen klimaatverandering.

"We kunnen de politieke participatie van jongeren en hun aanleg voor politiek niet begrijpen als we alleen naar verkiezingsdeelname kijken", aldus Pedro Magalhães, onderzoeker aan de Universiteit van Lissabon en een van de coördinatoren van het onderzoek.

Aan het onderzoek, dat werd gepromoot door de Gulbenkian-Stichting in samenwerking met het Centrum voor Studies en Opiniepeilingen van de Katholieke Universiteit van Portugal, werd deelgenomen door de universiteiten van Aveiro, Lissabon, Minho en Porto.

Stemmen bij verkiezingen "is uiterst belangrijk", maar Pedro Magalhães waarschuwde dat "je de belangstelling en motivatie die jongeren in toenemende mate voor andere vormen van participatie aan de dag leggen, niet mag onderschatten".

"Politieke attitudes, de manier van kijken naar de wereld en naar de politiek... De jongeren daar, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, in termen van passiviteit, desinteresse... Wat we zien is precies het tegenovergestelde", verduidelijkte hij.

De studie werd ontwikkeld in 2020 en had als referenties twee andere uit 2007 en 2015 over hetzelfde onderwerp. De onderzoekers maakten gebruik van de European Social Survey, enquêtes en interviews met jongeren.

Patrício Costa, professor aan de Universiteit van Minho en tevens coördinator van dit onderzoek, legde uit dat er indicatoren zijn die aantonen dat de jongere generatie (tussen 15 en 24 jaar oud) "bewuster" is en "andere zorgen, andere motivaties" heeft, en dat "partijstructuren niet reageren".