In een rapport van ECO verzekert het bedrijf dat het "een algemeen beleid heeft om marktrisico's af te dekken" voor grondstoffen, om blootstelling aan prijsschommelingen te "beperken" en garandeert het dat het "probeert om de gevolgen van de prijzen tot een minimum te beperken". voor de consumenten.

"We maken een zeer zorgwekkende tijd door en we volgen de evolutie van de situatie om de reële gevolgen ervan te begrijpen", zei een officiële bron van de groep die eigenaar is van de merken Super Bock, Somersby, Água das Pedras, onder andere, en voegde er echter aan toe dat "de huidige context, die reeds als een van de bekende gevolgen de stijging van de kosten van energie, vervoer en grondstoffen heeft, enkele incidentele aanpassingen onvermijdelijk maakt", in de verkochte producten.

Hoewel de Super Bock-groep "om concurrentieredenen" geen stijgingspercentages opgeeft, garandeert zij dat zij "tracht" de gevolgen van de prijsstijgingen voor de consument zoveel mogelijk te beperken en wijst zij erop dat "de beschikbare informatie niet wijst op redenen voor breuken of tekorten aan producten".