"Mogen vooroordelen plaats maken voor vriendschap en wederzijds begrip, animositeit voor goed nabuurschap, wantrouwen voor openheid voor wat in ieder verschillend is", aldus Marcelo Rebelo de Sousa, in een boodschap die is gepubliceerd op de officiële pagina van het voorzitterschap van de Republiek.

Het staatshoofd "onderstreept het belang om ons te verenigen rond het doel van een divers, minder ongelijk en meer inclusief Portugal, waar we allemaal kunnen streven naar dezelfde kansen en een welvarender, rechtvaardiger en broederlijker toekomst", aldus de tekst.

Voor Marcelo Rebelo de Sousa is het "in een tijd van uitdagingen, die nog steeds worden gekenmerkt door de gevolgen van Covid-19, de oorlog in Europa en de verdieping van de ongelijkheden in de Portugese samenleving en in de wereld", van cruciaal belang dat de Portugezen zich concentreren op wat hen bindt en "een gemeenschappelijke basis voor dialoog en vreedzame coëxistentie" vinden.

De Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie wordt jaarlijks op 21 maart gevierd.

Deze dag is ingesteld bij een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 26 oktober 1966, met het oog op de gebeurtenissen van 21 maart 1960. Op die dag opende de politie het vuur en doodde 69 mensen tijdens een vreedzame demonstratie in Sharpeville, Zuid-Afrika, tegen wetten die de apartheid verder verdiepten.