Volgens een rapport van ECO is het aandeel van China in de directe buitenlandse investeringen (DBI) in Portugal het op vier na grootste, met 6,8% (10,6 miljard euro) van het totaal (154,9 miljard euro). Uit een nieuwe statistiek van de Banco de Portugal, die de uiteindelijke investeerder aangeeft in plaats van de locatie van de dochteronderneming, blijkt een groter gewicht van Chinese investeerders, vergeleken met de vorige statistiek.

Dochterondernemingen

De Chinese economie maakt het meest gebruik van dochterondernemingen in Luxemburg en Hongkong om investeringen in Portugal uit te voeren, waardoor het gewicht ervan in eerdere statistieken, waarin werd gekeken naar de oorsprong van de investering en niet naar de uiteindelijke begunstigde, is afgenomen. Ook Frankrijk en de VS profiteren van deze verandering: "Uit nieuwe statistieken blijkt dat China, de Verenigde Staten en Frankrijk via andere landen in Portugal investeren", aldus de centrale bank.

Met de verandering van perspectief staat China nu in de top 5, alleen achter Spanje (23,6 miljard euro), de grootste investeerder, Portugal (23,5 miljard euro) - verwijzend naar Portugese bedrijven die dochterondernemingen buiten het land hebben - Frankrijk (17,1 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (13,3 miljard euro). De gegevens dateren van 2021.

Na China komen Nederland (8,7 miljard euro), Duitsland (7,6 miljard euro), de Verenigde Staten (7,1 miljard euro), Brazilië (5 miljard euro) en Luxemburg (4,3 miljard euro). Pas daarna komen landen als Angola en Zwitserland naar voren.

"Onder directe investeringen wordt verstaan de investering die een in een bepaalde economie ingezeten entiteit doet om zeggenschap of invloed uit te oefenen op het beheer van een in een andere economie ingezeten onderneming", aldus de centrale bank, die verklaart dat "de nieuwe statistieken van directe investeringsposities per eindinvesteerder het mogelijk maken de oorsprong van de investering te achterhalen".

Nieuw perspectief

Landen als Luxemburg en Nederland, die op de tweede en derde plaats stonden als de grootste investeerders in Portugal, staan in dit nieuwe perspectief niet langer in de top 5, omdat zij door andere landen werden gebruikt om de investering uit te voeren.

Uit gegevens van de Banco de Portugal blijkt ook dat het gewicht van China groter is in de elektriciteits-, water- en gassector.

In de verwerkende industrie overheerst het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Spanje en Duitsland. In de bouw domineert Spanje, met Brazilië op korte afstand. In de dienstensector (waartoe financiële diensten als banken en verzekeringen behoren) heeft Portugal de hoogste DBI, gevolgd door Spanje en Frankrijk.