De minister van Economie verduidelijkte dat het idee om een belasting te heffen op de uitzonderlijke winsten van ondernemingen, waaronder die in de energiesector, een "laatste redmiddel" is dat de regering kan toepassen als zij dat nodig acht.

"Voorlopig is er geen sprake van een dergelijke belasting. We bestuderen alle opties", zei António Costa Silva. "Als er zeer specifieke situaties worden geïdentificeerd, waarin bedrijven normale winsten uit hun activiteit halen die het resultaat zijn van een goede managementcapaciteit, productieve investeringen en intensieve winsten zelf, zullen we die respecteren", voegde hij eraan toe.

Hij waarschuwde echter ook: "Als in het tijdsgewricht een bedrijf dat 20% winst maakt plotseling naar 80% gaat, kunnen wij met die bedrijven praten om deel te nemen aan de inspanning om de economie in een moeilijke situatie te helpen". En ja, dan kan de windfall tax worden toegepast. "Er is niets dramatisch, niets nieuws", aldus de minister, die opmerkte dat deze maatregel al in verschillende landen wordt toegepast, zoals de VS, Spanje en Italië.

"Als er ruimte is voor onverwachte en willekeurige winsten, zullen we oplettend zijn, want de staat heeft geen oneindige middelen en zal ook niet alle sectoren kunnen helpen", merkte António Costa Silva op, waarbij hij onderstreepte dat "we in uitzonderlijke tijden leven en dat het soms nodig is om uitzonderlijke maatregelen te nemen".