José Luís Carneiro bracht een bezoek aan de Escola Prática de Polícia (EPP), in Torres Novas (Santarém), waar hij deelnam aan praktijkopleidingen, simulaties van voorvallen en fysieke bewijzen, en lessen bijwoonde.

Het bezoek diende ook om de "grote kwaliteit in de voorbereiding op bedreigingen die steeds veeleisender worden", gemaakt door de EPP-docenten, te erkennen, alsmede om met de Kamer van Torres Novas de "samenwerking" te articuleren voor de herinrichting van de gebouwen van de EPP-school en voor "een oplossing die deze infrastructuur aanvult", aldus de minister.

De burgemeester van Torres Novas, Pedro Ferreira, vertelde Lusa dat de gemeente van plan is om 700.000 euro te investeren in het voormalige Andrade Corvo college, dat toebehoort aan het district Santarém, om de uitbreiding van de capaciteit van de EPP mogelijk te maken.

Als andere prioritaire doelstellingen wees de minister op investeringen in de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de veiligheidsdiensten, die volgens hem "onontbeerlijk zijn voor een grotere aantrekkingskracht van deze overheidsdienst", de bouw en herinrichting van politiebureaus, de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en de mobiliteit en technologische modernisering.

"Het is van essentieel belang om de voorwaarden te scheppen zodat zij met grote waardigheid kunnen werken" en "ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen bij de veiligheidsdiensten", zei hij.