De meest recente gegevens over het inkomen van de Portugezen vergeleken met de inkomens van de burgers van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), zijn schril, vooral gezien hun opleidingsniveau. Werknemers met middelbaar onderwijs in 12 landen of met basisonderwijs in vier EU landen verdienen gemiddeld meer dan Portugezen met een hogere opleiding.

Volgens een verslag van Público, dat gebaseerd is op gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), tussen 2011 en 2019, zagen degenen met basisopleiding hun salaris met 5% stijgen. Het salaris van middelbaar opgeleiden zagen hun salaris met 3% dalen. In het geval van hoger onderwijs was er een salarisdaling van 11%.

Deze cijfers werden bevestigd door Eurostat: tussen 2010 en 2020 daalde het gemiddelde jaarinkomen van hoger opgeleide Portugezen met 6,5%, wat neerkomt op 1.422 euro minder. het daalde van ongeveer 21.900 euro tot 20.476 euro. Degenen met een basisopleiding zagen hun gemiddeld inkomen stijgen met 11%, dat wil zeggen tot 1.171 euro - van 10.270 per jaar tot 11.441 euro. Portugezen met middelbaar onderwijs daarentegen anderzijds zagen een stijging van 5%, ongeveer 703 euro - met een salarisstijging van 13.513 naar 14.216 euro per jaar.