"(...) De piloten van TAP SA, met een volledig gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de belastingbetalers en de passagiers, ondanks het feit dat ze gedwongen zijn om een herstructureringsplan te financieren dat ten onrechte is opgelegd aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de inkomsten van de TAP-groep, besloten in de Vergadering van de Vennootschap, goedgekeurd door 92% van de ongeveer 700 piloten die deelnamen, om niet te staken, omdat zij niet willen instemmen met de reeds aangetoonde bedoeling om hen als zondebok te gebruiken voor de mislukkingen in het herstelplan van de maatschappij", aldus de Unie van Burgerluchtvaart Piloten (SPAC).

De SPAC herinnerde eraan dat de piloten "een tijdelijke nood overeenkomst (ATE), van kracht sinds maart 2021, om banen te beschermen wanneer er geen operatie was, waaruit hun volledige beschikbaarheid blijkt om de onderneming levensvatbaar te maken".

"Toch werden de piloten van TAP SA onderworpen aan collectief ontslag, ondanks de 50% loonsverlaging die ze kregen, terwijl de overige werknemers van de TAP groep werknemers slechts 25% werden gekort".

Volgens de SPAC houdt TAP zich "niet aan de ATE" en "wijst zij piloten assistentieperiodes toe binnen de grenzen van de maandelijkse maximum aantal vlieguren".

Ook heeft de luchtvaartmaatschappij volgens de vakbond "geen respect voor de in de bedrijfsovereenkomst" en "lapt herhaaldelijk clausules die de verdeling van het werk regelen aan haar laars".

TAP "is van plan eenzijdig de ATE te wijzigen die te goeder trouw tussen de piloten en de maatschappij is getekend en, recentelijk, houdt zij zich niet eens aan de wet in een rechtsstaat, door piloten te verbieden om in plenaire vergadering bijeen te komen", voegde de SPAC eraan toe.