In een verklaring maakt de fondsbeheerder, eigendom van Pedro Vargas David en Luís Santos, melding van de afronding van de deal die was aangekondigd in december 2021, zonder de waarde van de investering te onthullen.

"ALPAC is van plan de Europese identiteit van het project te versterken, namelijk door de dialoog met de leden van het Europees Parlement en van de Europese Commissie in Brussel, en om het digitaliseringsproces van de media voort te zetten, evenals hun inspanningen om te diversifiëren".

In dezelfde nota benadrukt de uitvoerend voorzitter van ALPAC Capital, Pedro Vargas David, "de noodzaak om de stem van Euronews te versterken in het Europese medialandschap en zelfs buiten de grenzen van het continent".

"Europa heeft de afgelopen tien jaar instabiele momenten gekend: financiële, gezondheids- en nu ook militaire crises, die nog niet zo lang geleden praktisch ondenkbaar zouden zijn geweest. De Europese Unie is daarom een steeds centralere rol in ons leven gaan spelen. Opdat de EU, zoals wij wensen sterker en efficiënter wordt, moet zij steeds democratischer worden en dit alles is niet mogelijk zonder een vrije en sterke pers".