"[Met de Covid-19 pandemie] werden bedrijven gedwongen een groot deel van hun vloot af te stoten, om de kosten te minimaliseren. Met het huidige herstel en het probleem van de verstoring van de distributie- en leverings en bevoorradingsketens, is het voor hen erg moeilijk om hun vloot te vervangen", verklaarde de Regionaal Secretaris voor Toerisme, Berta Cabral.

De ambtenaar legde uit dat het de bedoeling is om "een overgangsregeling die het gebruik van deze voertuigen [met meer dan vijf jaar] door rent-a-car bedrijven voor een periode van één jaar, verlengbaar met nog een jaar".

De huidige wetgeving bepaalt "dat alleen voertuigen die niet ouder zijn dan vijf jaar, gerekend vanaf de datum van eerste inschrijving mogen worden gebruikt voor de activiteit "huurauto's", en die beperking kan bij wijze van uitzondering worden verlengd met perioden van één jaar, tot maximaal twee, na inspectie van de respectieve voertuigen".

Berta Cabral verklaarde dat de maatregel naar verwachting betrekking zal hebben op 800 voertuigen van de 161 "rent-a-car"-bedrijven in de regio.