Houders van rijbewijzen afgegeven door de lidstaten van de Gemeenschap van Portugeessprekende landen (CPLP) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kunnen nu in Portugal rijden zonder hun rijbewijs te veranderen.

Volgens de wijziging die vandaag in de Diário da República, is afgezien van de inwisseling van rijbewijzen, "waardoor op het nationale grondgebied te rijden met titels die in die staten zijn afgegeven, door de erkenning van buitenlandse rijbewijzen".

Regels voor de toepassing

Deze erkenning geldt voor rijbewijzen waarbij de afgevende staat in een bilaterale overeenkomst met de Portugese staat heeft onderschreven, indien niet meer dan 15 jaar zijn verstreken sinds de afgifte of de laatste verlenging en op voorwaarde dat de houder jonger is dan 60 jaar.

In het gepubliceerde wetsdecreet wordt benadrukt dat deze rijbewijzen het besturen van een voertuig op het nationale grondgebied alleen toestaan "indien de houder de minimumleeftijd hebben die door de Portugese wet voor het desbetreffende rijbewijs wordt vereist, en geldig zijn en niet zijn aangehouden, geschorst, verlopen of ingetrokken op grond van een wettelijke bepaling, administratief besluit of rechterlijke beslissing die van toepassing is op de houder in Portugal of in de staat van afgifte".

Vrijheid van verkeer

"Vrijheid van verkeer is een essentieel element voor de volledige uitoefening van het burgerschap", aldus het gepubliceerde wetsdecreet, waarin wordt benadrukt dat "Portugal heeft gestreefd naar versterking van de rechten van buitenlandse burgers die naar ons land reizen, of het nu gaat om tijdelijk verblijf voor voor toeristische doeleinden, of om in ons land te werken of te investeren".

In het document herhaalt de regering dat zij zich inzet "voor een integratie van migranten, die een verbetering van hun van hun levenskwaliteit", en benadrukt zij dat het "van essentieel belang is om het rijbewijs voor motorvoertuigen", een element dat zij "van fundamenteel belang" acht voor een gegarandeerde mobiliteit op het gehele nationale grondgebied".


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson