Uit de informatie van het regionale secretariaat voor sociale integratie en burgerschap blijkt dat eind juni "10.904 werklozen waren ingeschreven bij het Instituut voor de werkgelegenheid van Madeira [IEM], wat neerkomt op een daling van het aantal ingeschrevenen met 965 ten opzichte van de vorige maand".

Volgens de analyse van de regering van Madeira "vinden we alleen in februari 2009 een lagere waarde van het aantal geregistreerde leden bij het IEM".

En in vergelijking met dezelfde maand van 2021 "zijn er 8.168 minder werklozen op Madeira, wat overeenkomt met een daling van 42,8%", voegt hij eraan toe.

De uitvoerende macht van Madeira (PSD/CDS) wijst er ook op dat "het aantal mensen dat voor minder dan een jaar is ingeschreven met 9,9% is gedaald in vergelijking met mei 2022, terwijl het aantal langdurig werklozen met 7,0% is gedaald".

"De autonome regio Madeira (RAM) onderscheidt zich als enige met een jaar-op-jaar groei van het aantal vastgelegde aanbiedingen (+7,2%)" en registreert een jaar-op-jaar groei van het aantal plaatsingen (+30,4%), kunt u nalezen op de nota.