Het ANEPC krijgt toestemming om 100 extra brandbestrijdingsteams aan te werven, wat neerkomt op 500 extra manschappen, om de personele middelen te versterken en ervoor te zorgen dat deze vervanging van middelen de kracht en doeltreffendheid behoudt die tot nu toe bestaan", aldus José Luís Carneiro, die benadrukte dat 90% van de branden binnen 90 minuten is geblust.

Tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor van het ANEPC in Carnaxide (Oeiras) benadrukte de minister ook dat de betalingen aan de brandweerkorpsen, ten bedrage van meer dan een miljoen euro, worden vervroegd.

"We hebben besloten om vooruit te lopen op de betalingen aan de brandweerkorpsen die zich hebben ingespannen om het speciale apparaat voor de bestrijding van plattelandsbranden (DECIR) te integreren", zei José Luís Carneiro.

"Deze anticipatie-inspanning zal worden geleverd door ANEPC, om ervoor te zorgen dat de humanitaire verenigingen die beschikken over brandweerkorpsen die zijn geïntegreerd in DECIR, de besluitvormings- en operationele voorwaarden behouden die essentieel zijn voor deze fase die begint na de periode die we hebben gehad van begin juli tot 19 augustus," zei hij.

De minister van Binnenlandse Zaken sprak tot de journalisten na het bijwonen van de vergadering van het Nationaal Operationeel Coördinatiecentrum van de Nationale Autoriteit voor Noodgevallen en Civiele Bescherming, vergezeld van de staatssecretaris voor Civiele Bescherming, en aan het einde van een vergadering per videoconferentie met leden van verschillende regeringsgebieden waarin besloten werd tussen zondag en dinsdag de staat van alarm af te kondigen.

Wat de maatregelen ter versterking van de brandweerkorpsen betreft, legde José Luís Carneiro uit dat de aanwerving van meer elementen vooral dient om de human resources te versterken van de humanitaire verenigingen die het grootste aantal elementen in de DECIR omvatten.

Anderzijds erkende de minister ook dat het de laatste tijd moeilijk is om leden van vrijwillige brandweerkorpsen te mobiliseren die in de openbare of particuliere sector werken.

Om deze problemen aan te pakken, kunnen deze brandweerlieden tijdens de alarmtoestand beschikbaar zijn voor brandbestrijding zonder dat zij daarvoor een machtiging van hun werkgever nodig hebben.

Volgens de gouverneur zal de maatregel "de mogelijkheid om deze middelen in te zetten voor het brandweerapparaat stroomlijnen".