De gegevens over de Portugese emigratie naar het Verenigd Koninkrijk werden verstrekt door de voorzitter van het Waarnemingscentrum voor emigratie, Rui Pena Pires, die zich beriep op cijfers van het Britse ministerie van Werk en Pensioenen. Hoewel Brexit de helft van de daling van de emigratie in 2020 veroorzaakte, en de andere helft te wijten was aan de pandemie, zouden de volledige gegevens voor 2021, die nog niet bekend zijn, moeten wijzen op een aantal Portugezen dat het Verenigd Koninkrijk binnenkomt in de buurt van het in 2018 geregistreerde aantal (18.868), volgens een verslag van Público.

Rui Pena Pires geeft toe dat "er een opwaartse trend lijkt te zijn in de emigratie, met waarden die dicht bij of hoger zijn dan die welke vóór de pandemie werden geregistreerd". In 2019 werden 24.595 binnenkomsten geregistreerd, hoewel deze grotendeels te wijten waren aan de regularisatie van situaties die zich in de pre-Brexit periode voordeden, verduidelijkt de voorzitter van het waarnemingscentrum.

Van de 11 landen met volledige informatie over de emigratiecijfers voor 2021, registreerden er negen meer emigranten dan in 2020, en in zes landen werden de cijfers voor 2019 overschreden. In totaal stroomden 22.682 Portugezen het buitenland in, een hoger aantal dan de 22.533 in 2019 en de 17.070 in 2020. Ook de emigratie naar Nederland piekte in 2021, met 3.406 Portugezen, een stijging van 76% ten opzichte van 2020.