Bij matige blootstelling is UVR vrij heilzaam, vooral door het stimuleren van de aanmaak van vitamine D, die essentieel is voor de huid en het hart- en vaatstelsel. Overmatige blootstelling kan echter letsel veroorzaken aan verschillende oogstructuren, namelijk het hoornvlies, de lens, de oogleden en/of het netvlies.

Ondanks de noodzaak om de preventie tijdens het warmste seizoen van het jaar op te voeren, is het belangrijk te vermelden dat men het hele jaar door voorzichtig moet zijn. Twee van de belangrijkste negatieve effecten van UVR op de gezondheid van het gezichtsvermogen zijn namelijk het gevolg van herhaalde blootstelling in de loop der jaren. Tot deze problemen behoren cataract en maculadegeneratie.

A cataract is een verandering in de transparantie (troebelheid) van de lens die zich achter de iris bevindt. Dit proces beperkt de doorgang van licht naar het netvlies, waardoor beelden niet meer kunnen worden gevormd. Momenteel ontwikkelt meer dan 95% van de mensen ouder dan 65 jaar cataract, aangezien dit probleem voortvloeit uit een natuurlijk verouderingsproces, dat echter kan worden verergerd door risicofactoren zoals overmatige blootstelling aan UVR.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) is een maculopathie die wordt gekenmerkt door de degeneratie van de fotoreceptorcellen die de macula, het centrale gedeelte van het netvlies, vormen, waardoor hun functies geleidelijk en progressief verloren gaan. In een vroeg stadium kan de ziekte onmerkbaar zijn, maar naarmate de ziekte zich verder ontwikkelt, begint de persoon bepaalde veranderingen in het gezichtsvermogen waar te nemen, zoals beeldvervorming en moeilijkheden bij het herkennen van gelaatstrekken. AMD is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid na de leeftijd van 60 jaar, en het is bewezen dat overmatige en voortdurende blootstelling aan UV-straling in verband kan worden gebracht met het ontstaan ervan.

De groepen die geacht worden een hoger risico van blootstelling aan de zon te lopen, zijn kinderen, ouderen, chronisch zieken en mensen die beroepen uitoefenen waarvoor een voortdurende aanwezigheid in de open lucht nodig is.

Wanneer men niet goed beschermd is, is het risico op het ontwikkelen van een oogletsel groter.

Ook al behoren wij niet tot de risicogroepen, toch is het van cruciaal belang de voornaamste aanbevelingen voor bescherming tegen blootstelling aan UVR op te volgen: draag bij het verlaten van het huis een zonnebril met een passende UVR-bescherming (zorg ervoor dat de glazen de nodige kenmerken hebben om de ogen doeltreffend te beschermen, anders kunnen UV-stralen de oogbol ernstig aantasten en meer en grotere schade veroorzaken dan het geval zou zijn geweest als er helemaal geen zonnebril was gedragen); draag een hoed, bij voorkeur met brede rand, om rechtstreekse straling te voorkomen; gebruik een specifieke zonnebrandcrème voor het gebied rond de ogen; vermijd blootstelling aan de zon tussen 11.00 en 17.00 uur en kies er altijd voor om in de schaduw te blijven, maar zonder de zonnebril af te zetten. Op het strand bijvoorbeeld weerkaatsen water en zand UVR.


Grupo HPA Saude - tel: +351 282 420 400