De wetswijziging heeft geleid tot een golf van verzoeken, die een staking en lange rijen bij de griffie en de notaris tot gevolg hebben gehad. De regering gaf toe dat er knelpunten waren en heeft de diensten tot woensdag versterkt.