In een verklaring zegt de FEPONS dat de weersomstandigheden nog veel langer gunstig zullen blijven en dat het einde van het badseizoen volgens de Portugese wetgeving het einde betekent van de bijstand aan baders.

FEPONS stelt dat de stranden "het hele jaar door moeten worden gecontroleerd, door middel van een veiligheidsvoorziening die verschilt van het badseizoen, aangezien uit de gegevens van de laatste jaren van het Waarnemingscentrum voor verdrinkingen blijkt dat er gedurende alle maanden van het jaar sterfgevallen in het aquatisch milieu op de badstranden voorkomen".

Daarom doet zij een beroep op de politieke klasse om de wetgeving voor deze sector met spoed te herzien.

De federatie geeft aan dat van de 73 stranden die donderdag zonder badmeesters zullen zijn, er zich vijf in het noorden bevinden, 40 in het centrum, 21 in de zones Taag en West, drie in de Alentejo en vier op de Azoren.

Hiervan zijn er 63 stranden in rivieren en meren, vier in het noorden, 40 in het centrum en 19 in de zones Taag en West. Tien zijn zeestranden: één in het noorden, drie in de zones Taag en West, drie in de Alentejo en vier op de Azoren.

Volgens gegevens die begin augustus door het FEPONS zijn vrijgegeven, heeft Portugal dit jaar, tot 31 juli, 88 sterfgevallen in het aquatisch milieu gekend, een record van de laatste vijf jaar.

Dit is het hoogste cijfer voor de eerste zeven maanden van het jaar sinds het FEPONS Drowning Observatory in 2017 begon met het verzamelen van statistieken, aldus de federatie.

Volgens de federatie vonden 35 sterfgevallen plaats in zee en 31 in rivieren, met acht sterfgevallen in putten, zes in dammen en drie in privé zwembaden.