Volgens voorlopige gegevens, die op 9 september naar Lusa zijn gestuurd, is ongeveer 1.572 hectare bos in vlammen opgegaan (voornamelijk zeedennen), met een geraamde schade van 202 duizend euro.

Wat de landbouw betreft, wijzen de voorlopige gegevens op een verbrand oppervlak van ongeveer 147 hectare, met een geraamde schade van bijna 754 duizend euro. In dit geval gaat het vooral om olijfgaarden (103 hectare). In deze voorlopige boekhouding is de schade aan woningen niet opgenomen.

Volgens de gemeentelijke burgerbescherming van Ansião is er schade geregistreerd in een eerste woning en in negen tweede woningen.

Volgens hetzelfde document zijn 46 bijgebouwen en opslagruimten door de branden getroffen.


Ansião, Alvaiázere, Leiria en Pombal waren de gemeenten in het district Leiria die dit jaar het meest door branden werden getroffen.


Donderdag zei de regering dat de steunmaatregelen voor de schade als gevolg van de branden in het Serra da Estrela-gebergte en in de gemeenten waar dit jaar meer dan 4.500 hectare of 10% van hun oppervlakte in vlammen is opgegaan, op de 15e van deze maand zullen worden gepresenteerd.

"Tijdens de ministerraad zijn de schaderapporten gepresenteerd en is de discussie begonnen over een reeks maatregelen, waaraan de regering zal blijven werken tot de volgende ministerraad, die de uit te voeren maatregelen zal beoordelen en daarover een besluit zal nemen," onthulde het ministerie van Territoriale Cohesie, in antwoord op persbureau Lusa.

Volgens het ministerie van Territoriale Cohesie hebben de Commissies voor Coördinatie en Regionale Ontwikkeling reeds het overzicht opgesteld dat door verschillende entiteiten van de gedecentraliseerde centrale administratie is uitgevoerd "van de schade die is veroorzaakt door de branden die tot 31 augustus hebben plaatsgevonden, en dat zeer binnenkort aan de gemeenteraadsleden zal worden meegedeeld.

"Pas later zullen deze verslagen openbaar worden gemaakt", aldus het ministerie.


Dinsdag zei de minister van Territoriale Cohesie dat het schadebedrag van de branden, die ongeveer 25 procent van het gebied van het natuurpark Serra da Estrela verwoestten, aan het eind van de ministerraad van donderdag bekend zou worden gemaakt, wat uiteindelijk niet gebeurde omdat er geen openbare mededeling over het onderwerp was.

De verklaringen van Abrunhosa kwamen tijdens een bezoek aan een bedrijf in Penela, in het district Coimbra, waar zij aan journalisten onthulde dat de regering reeds in het bezit is van een overzicht van de verliezen en dat zij reeds steunmaatregelen bestudeert.

"Wij beschikken reeds over de enquêtes en, met begrip voor de waarden in kwestie, zullen wij maatregel voor maatregel uitwerken en daar zijn wij mee bezig tot de dag van de Ministerraad," zei zij dinsdag, waarbij zij benadrukte dat de presentatie gepland was op 9 september: "De globale cijfers van de schade zullen bekend worden gemaakt, evenals het pakket maatregelen, hoewel sommige noodmaatregelen reeds op het terrein zijn."


In het geval van het natuurpark Serra da Estrela "is het de bedoeling om, naar analogie van wat is gedaan voor de Pinhal Interior, een revitaliseringsplan op te stellen onder leiding van de commissie voor coördinatie en ontwikkeling van de regio Centro", legde de minister van Territoriale Cohesie uit.