Het voorstel werd gedaan tijdens een informele bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in Praag, waar deze vijf lidstaten een gezamenlijk standpunt naar voren brachten om de wereldwijde effectieve minimumbelasting in 2023 in te voeren.


Volgens Lusa stellen Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland dat "nu de inflatie de koopkracht van de burgers hard treft, de bedrijven hun deel van de last moeten betalen om de gevolgen van de mondiale energiecrisis te verzachten", en daarom bevestigen zij opnieuw hun "versterkte verbintenis om deze belasting van 15% op de winsten van grotere ondernemingen snel in te voeren".

"Het is een sleutel voor meer fiscale rechtvaardigheid door een efficiëntere bestrijding van belastingoptimalisering en belastingontduiking", stellen de vijf landen, die herinneren aan de vorige consensus tussen 26 van de 27 lidstaten, waar alleen Hongarije tegen was.

"Mocht in de komende weken geen unanimiteit worden bereikt, dan zijn onze regeringen vastbesloten onze toezegging gestand te doen. Wij zijn bereid om in 2023 en met alle mogelijke wettelijke middelen een wereldwijde effectieve minimumheffing in te voeren", verzekeren zij.


Bij de presentatie van het voorstel aan de pers in de marge van de Ecofin-Raad in Praag zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dat hij de Hongaarse blokkade afwees en dat de minimumbelasting "zo snel mogelijk vooruit moet in Europa omdat het een kwestie van fiscale rechtvaardigheid is in een periode van hoge inflatie".

De Spaanse minister Nadia Calviño zei dat de vijf landen "vastbesloten zijn om vooruitgang te boeken", terwijl haar Italiaanse tegenhanger Daniele Franco pleitte voor de noodzaak om "ervoor te zorgen dat multinationals bijdragen".

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner sprak over de huidige "financiële behoeften in de staatsbegrotingen", terwijl zijn Nederlandse tegenhanger Sigrid Kaag zei dat "er een akkoord is en dat we verder moeten gaan".


De ministers van Financiën van de EU zijn er nog niet in geslaagd een consensus te bereiken over het feit dat multinationale ondernemingen ten minste 15% belasting moeten betalen over winsten in de EU, nadat in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) overeenstemming was bereikt over een dergelijke belasting, gezien de blokkering van Hongarije.


De Europese Commissie heeft in december jongstleden een minimumbelasting van 15% voorgesteld op de winsten van multinationals in de EU, zoals overeengekomen in de OESO, met het oog op billijkheid en fiscale stabiliteit in de EU.

Het ingediende voorstel voorziet in een effectief belastingtarief van 15% in de EU, zoals overeengekomen door 137 landen in de OESO, en bepaalt dat de regels van toepassing zijn op elke grote groep, nationaal of internationaal, waarvan de moedermaatschappij of dochteronderneming in een EU-lidstaat is gevestigd.