Volgens de BBC stellen de bewoners dat hun recht op schone lucht wordt geschonden en is het de eerste keer dat personen in het land een dergelijke actie ondernemen met een beroep op de wetgeving inzake mensenrechten. De Duitse luchtverontreinigingsniveaus zijn in overeenstemming met de eigen wetgeving van het land, maar de eisers zeggen dat de wet moet veranderen.