De CCP is nu ongeveer even lang aan de macht als de oude Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) was toen zij in 1991 definitief de macht verloor. De meeste leden van de CCP zijn zich daar terdege van bewust, en gewoon aan de macht blijven is het voornaamste doel van de partij.

De status van supermacht, het welzijn van het publiek, alle andere doelen zijn ondergeschikt aan het overleven van de partij. Deze prioriteit kan worden verdedigd als je er werkelijk van overtuigd bent dat het marxisme-leninisme de enige sleutel is tot een gelukkige en welvarende toekomst, maar het dient heel goed als rationalisatie om voor altijd aan de macht te blijven, zelfs als je er niet echt in gelooft.

De meeste hogere kaderleden van de CCP beseffen dat de partij alleen nog aan de macht is omdat zij halverwege de jaren tachtig, ongeveer tien jaar na zijn dood, resoluut brak met de methoden van Mao Zedong. Ze blijven Mao lippendienst bewijzen omdat hij de iconische leider van de revolutie was, maar ze geloven niet echt in zijn methoden.

Mao's strategie van permanente revolutie was de reden waarom de Chinese economie bijna vier decennia lang stagneerde, terwijl zijn Oost-Aziatische buren, Japan en Zuid-Korea, veertig jaar lang een snelle groei doormaakten en als rijke landen tevoorschijn kwamen. Pas toen Deng Xiaoping de ideologie opzij zette en groei voorop stelde, kreeg China zijn eigen 40 jaar snelle groei.

Aan die periode van snelle industrialisatie is nu een natuurlijk einde gekomen. De reële Chinese groei zal nu en in de nabije toekomst in het bereik van 1%-3% per jaar liggen dat typisch is voor ontwikkelde economieën.

Of liever gezegd, het zal op die koers blijven zolang China doorgaat op de weg die Deng koos: een kapitalistische economie gedomineerd door mensen met gematigd socialistische opvattingen over de verdeling van de rijkdom. Maar dat is een lastig pad.

Om te voorkomen dat de communistische ware gelovigen China terugslepen naar revolutionair fanatisme, propageerden Deng en zijn opvolgers het principe van 'collectief leiderschap'. Geen enkel partijlid mocht te veel macht vergaren, de hoogste leiders zouden worden beperkt tot twee termijnen van vijf jaar en Mao-achtige "persoonlijkheidscultussen" werden verboden.

Dat systeem is in dertig jaar gegroeid en gerijpt, waarbij de grootste uitdaging van rechts kwam, van mensen in zowel het bedrijfsleven als de partij die er veel belang bij hebben rijk te worden en te blijven: "corruptie", zoals het in China meestal wordt genoemd. Maar Xi Jinping vormt een ander soort uitdaging voor de status quo.

Zijn opmars in de partij is vooral te danken aan familiebanden: zijn vader had onberispelijke revolutionaire referenties en genoot groot respect in de partij. Maar toen Xi tien jaar geleden een hoge functie bereikte, begon hij alle regels en gebruiken te ontmantelen die een terugkeer naar een eenmansregering in de weg stonden.

Of hij werkelijk in het marxisme-leninisme gelooft is, weten we niet, maar is ook irrelevant. Hij is uit op het bereiken van absolute macht, en hij zal zich beroepen op het oude geloof als dat een nuttige rechtvaardiging biedt voor dat streven. Inmiddels is hij aardig dicht bij zijn doel.

Helaas voor China nadert Xi de absolute macht op een moment dat een terugkeer naar het oude het laatste is wat het land nodig heeft. Het land kampt tegelijkertijd met een demografische en een economische crisis, en het opnieuw centraliseren van de macht in de handen van één man is zeker niet de beste manier om die problemen op te lossen.

De terugkerende Covid lock-downs die de Chinese steden verlammen, de economie lamleggen en de volkswoede aanwakkeren, zijn slechts één voorbeeld van hoe zijn privé-obsessies de greep van de partij op de macht beginnen te bedreigen. Het antwoord van Xi is, zoals altijd, alleen maar meer repressie.

Het Nationaal Congres van deze maand is de laatste horde op zijn weg naar absolute macht, omdat de 2.226 afgevaardigden zal worden gevraagd de limiet van twee termijnen terzijde te schuiven. Technisch gezien zouden ze Xi slechts een derde termijn als president gunnen, maar iedereen denkt dat dit betekent dat hij levenslang aanblijft.

Of misschien net zolang tot hij omver wordt geworpen, omdat hij bijna als geen ander in staat is problemen als een krimpende beroepsbevolking (door het instortende geboortecijfer), stijgende werkloosheid en een enorme schuldencrisis aan te pakken.

Er zijn genoeg mensen in de partij die begrijpen dat Xi's terugkeer naar de slechte oude manieren uiteindelijk het einde van het communistische bewind in China zou kunnen betekenen, maar zij lijken te weinig en te laf om hem rechtstreeks uit te dagen. China staat misschien een wilde rit te wachten - en de rest van ons ook.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer