"Naar aanleiding van de aankondiging van de premier wordt een werkgroep opgericht met het ministerie van Economie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken", aldus António Costa Silva, die eraan toevoegde dat "er op dit moment nog geen besluit is genomen".

De minister van Economie en Zee antwoordde op vragen van de PSD, in een gezamenlijke hoorzitting van de parlementaire commissies voor Begroting en Financiën en voor Economie, Openbare Werken, Planning en Huisvesting, in het kader van de analyse, met name van de voorgestelde staatsbegroting voor 2023 (OE2023).

De premier zei vorige week dat de regering de continuïteit van de gouden visumregeling voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Portugal evalueert, waarbij hij toegaf dat de handhaving ervan wellicht niet langer gerechtvaardigd is.

De premier verdedigde de continuïteit van het beleid om investeerders in Portugal aan te trekken, vooral op technologisch gebied, maar hij maakte een onderscheid met betrekking tot de regeling inzake het gouden visum, waarbij een verblijfsvergunning in het land wordt verkregen na bijvoorbeeld de aankoop van een waardevol onroerend goed.