Dit zijn enkele van de maatregelen die Zero aan de politieke partijen met parlementaire zetels heeft voorgesteld tijdens de bespreking van de staatsbegroting voor 2023 (OE2023), volgens een verklaring die op 14 november is vrijgegeven.

Zero is van mening dat de staatsbegroting voor 2023 niet de doelstellingen van decarbonisatie in de transportsector weerspiegelt en stelt daarom "stimulansen voor de omschakeling van vloten die fossiele brandstoffen gebruiken naar elektrische vloten of groene waterstof, vergezeld van een toename van laadstations en waterstoftankstations voor zware voertuigen" voor.

Zij pleit er ook voor "om een deel van de belasting op olieproducten (ISP), naast de voor het milieufonds bestemde middelen, te gebruiken om de verbetering van het voetgangersverkeer, de aankoop van fietsen, inclusief elektrische fietsen, de aanleg van voetgangers- en fietsnetwerken en netwerken van deelfietsen te ondersteunen".

De vereniging stelt ook voor om het bedrag dat in het Milieufonds is opgenomen om verbranding te financieren, te schrappen en te bestemmen voor de ondersteuning van acties en projecten ter bevordering van de vermindering, het hergebruik en de recyclage van stedelijk afval.

Zero stelt voor om vanaf 1 januari 2023 een belasting te heffen op alle plastic verpakkingen die op de Portugese markt worden gebracht, zodat dit bedrag aan de Europese Unie kan worden betaald.

De vereniging rechtvaardigt dat 66% van de plastic verpakkingen die elk jaar op de Portugese markt worden gebracht, worden gestort of verbrand en onderworpen zijn aan de Europese belasting op niet-gerecycleerde plastic verpakkingen.

"Dit kost vele miljoenen euro's per jaar, wat geen last mag zijn voor de OE [staatsbegroting]", aldus de organisatie.


De veralgemeende toepassing van de belasting op alle voedselverpakkingen en bekers, ongeacht het materiaal waarin ze zijn geproduceerd, wanneer ze niet herbruikbaar zijn, vanaf 2024 en de verhoging van de afvalbeheersbijdrage die de beheersentiteiten van de verschillende afvalstromen betalen voor het niet naleven van de doelstellingen, waren andere voorgestelde maatregelen.

Volgens Zero zou de begroting in het kader van de belastingvoordelen ook "een waardering voor ondernemingen die systemen voor hernieuwbare energie installeren of bestaande installaties uitbreiden" moeten opnemen.

Wat particulieren betreft, zouden deze belastingvoordelen "collectieve zelfconsumptie en gemeenschappen voor hernieuwbare energie kunnen bevorderen, de afhankelijkheid verminderen en de prijzen stabiliseren".


De termijn waarbinnen partijen voorstellen tot wijziging van de staatsbegroting voor 2023 konden indienen, liep vrijdagavond af. De laatste bespreking van het document is gepland voor 21 november en zal zich over de hele week uitstrekken, met een debat in de ochtend en stemming in de middag, zoals gebruikelijk.

De eindstemming is gepland voor 25 november.