Hoewel 50,2% van de Portugezen zegt geen behoefte te hebben aan mondzorg, is dit cijfer met 20,1 procentpunten gedaald ten opzichte van 2021, zo blijkt uit de 7e editie van de barometer die wordt gepromoot door de Portugese Dental Association (OMD) en waarbij 1.102 mensen boven de 15 jaar zijn ondervraagd.

Het aantal Portugezen dat het zich niet kan veroorloven naar de tandarts te gaan, steeg op zijn beurt (29,5%) met 7,4 procentpunten, waaruit "de gevolgen van de huidige crisis" blijken.

Voor de voorzitter van de OMD, Miguel Pavão, is de eerste reden die de mensen opgeven een idee dat bestreden moet worden door alfabetisering.

"We moeten allemaal dit vooroordeel van mensen die zeggen dat ze het niet nodig hebben, ongedaan maken omdat een van de fundamentele rollen [van mondgezondheid] een preventieve, onderhoudsbenadering is, waarbij routinematige tandartsafspraken essentieel zijn", zei hij.

Miguel Pavão vond ook het aantal mensen dat om economische redenen niet naar de tandarts gaat zorgwekkend.

"Er wordt hier een beroep gedaan op de bevolking dat, ongeacht het feit dat we allemaal meer last hebben van de inflatie, de stijging van de kosten van levensonderhoud, het fundamenteel en essentieel is om een preventieve aanpak te hebben die ook veel minder kost" en grotere problemen kan voorkomen, verdedigde hij.