Även om 50,2 % av portugiserna säger att de inte behöver munhälsovård har denna siffra minskat med 20,1 procentenheter jämfört med 2021, enligt den sjunde upplagan av barometern som främjas av den portugisiska tandläkarföreningen(OMD) och där 1 102 personer över 15 år tillfrågades.

Antalet portugiser som inte har råd att gå till tandläkaren har i sin tur ökat (29,5 %) med 7,4 procentenheter, vilket visar "effekterna av den nuvarande krisen".

För OMD:s ordförande Miguel Pavão är det första skälet som människor anger en idé som måste bekämpas genom läskunnighet.

"Vi måste alla motverka fördomarna om att folk säger att de inte behöver det, eftersom en av de grundläggande rollerna [för munhälsan] är en förebyggande och underhållande strategi, där rutinmässiga tandläkarbesök är viktiga", sade han.

Miguel Pavão ansåg också att antalet människor som inte går till tandläkaren av ekonomiska skäl är oroväckande.

"Det finns en vädjan här till befolkningen om att det, oavsett att vi alla är mer belastade av inflationen, ökningen av levnadskostnaderna, är grundläggande och viktigt att ha ett förebyggande tillvägagångssätt som också är mycket mindre kostsamt" och som kan förebygga större problem, försvarade han.