"Totdat het Portugese Agentschap voor migratie en asiel (APMA) en het Instituut voor registers en notarissen (IRN) de bevoegdheden inzake het verlenen en verlengen van verblijfsvergunningen overnemen (...) zal de vereenvoudigde procedure voor de behandeling van aanvragen voor het verlenen en verlengen van verblijfsvergunningen worden voortgezet", luidt het voorstel.

De maatregel bepaalt dat de mogelijkheid om zich te abonneren op de digitale mobiele sleutel bij SEF moet worden gehandhaafd om in Portugal verblijvende buitenlanders een elektronisch identificatiemiddel te blijven bieden voor toegang tot digitale overheidsdiensten.