In Portugal sterven jaarlijks ongeveer vierduizend vrouwen meer aan CVD dan mannen. Nog zorgwekkender is de hoge incidentie van acute myocardinfarcten bij jonge vrouwen.

Ondanks deze cijfers wordt het risico van CVD bij vrouwen nog steeds onvoldoende onderkend, ondergewaardeerd en onvoldoende bestudeerd. Daar zijn verschillende redenen voor: weinig besef van dit probleem bij vrouwen en de samenleving in het algemeen, maar ook bij de medische en wetenschappelijke gemeenschap; steekproeven van wetenschappelijke studies betreffende vrouwen zijn in de meeste gevallen klein in aantal, waardoor alomvattende conclusies moeilijk zijn; symptomen van CVD bij vrouwen zijn minder expliciet, waardoor een juiste en tijdige diagnose wordt uitgesteld of gecamoufleerd; sommige studies melden dat vrouwen zich minder houden aan behandeling en dat zij ook minder alert zijn op hun gezondheid.

Wat de risicofactoren betreft, zijn er enkele die voor beide geslachten gelden en andere die uitgesproken vrouwelijk zijn.

Tot de eerstgenoemde behoren arteriële hypertensie, dyslipidemie, sedentaire levensstijl, roken, diabetes mellitus en zwaarlijvigheid, die bij vrouwen een andere prevalentie en een ander belang hebben. De prevalentie van zwaarlijvigheid en sedentaire levensstijl is bijvoorbeeld hoger bij vrouwen. Wanneer deze risicofactoren ook gepaard gaan met rokers en/of diabetes, neemt het neemt het cardiovasculaire risico toe.

Cardiovasculaire risico's bij vrouwen omvatten: hormonale risico's (gerelateerd aan het oestrogeengehalte: vroege menopauze, hormoonvervangingstherapie, polycysteus ovariumsyndroom); aandoeningen die verband houden met zwangerschap (eclampsie, zwangerschapsdiabetes, vroegtijdige bevalling, zwangerschapsafbreking en intra-uteriene groeibeperking); auto-immuunziekten (systemische lupus erythematosus en reumatoïde artritis); therapieën in verband met borstkanker (bestraling van de borstwand en met chemotherapie geassocieerde cardiotoxiciteit) en psychosociale factoren zoals depressie.

Het is belangrijk te bedenken dat de overgang naar de menopauze een periode is van versneld cardiovasculair risico, geassocieerd met dyslipidemie en afzettingen van atheromateuze plaques op de slagaderwanden, dat wil zeggen een geheel van veranderingen in de vetspiegel in het bloed die het proces van vetafzetting in de bloedvaten (atherosclerose) versnellen, dat CVD veroorzaakt en gekenmerkt wordt door relatief normaal LDL ("slecht" cholesterol) maar laag HDL ("goed" cholesterol) en hoge triglyceriden.

Om deze realiteit tegen te gaan, is het noodzakelijk zich te concentreren op preventie en te leren de risicofactoren en symptomen van deze ziekten bij vrouwen in een vroeg stadium te herkennen en te interpreteren. Last but not least moeten vrouwen ook hun kennis over dit onderwerp verbeteren en vooral de gezondheid van hun hart beter in de gaten houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grupo HPA Saude op +351 282 420 400.